Distilled water ประโยชน์หลัก

น้ำเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา เราต้องดื่มน้ำบริสุทธิ์หากต้องการมีชีวิตอยู่ แม้ว่าจะมีแหล่งน้ำบริสุทธิ์อยู่หลายแห่ง แต่ Distilled water ก็จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในแหล่งที่บริสุทธิ์ที่สุด มีประโยชน์มากมายจากการดื่มสิ่งนี้ ซึ่งบางส่วนจะกล่าวถึงด้านล่าง ประการแรก ประโยชน์หลักของการดื่มน้ำกลั่นคือการทำให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีที่ใกล้เคียงกับวิธีการทำให้บริสุทธิ์ตามธรรมชาติมากที่สุด การกลั่นน้ำเป็นการเลียนแบบวิธีธรรมชาติในการทำน้ำให้บริสุทธิ์ในวัฏจักรอุทกวิทยา 

Distilled water ต้มน้ำและการเปลี่ยนเป็นไอน้ำ 

กระบวนการที่คล้ายกันนี้เรียกว่าการระเหยของน้ำซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไอน้ำจะเปลี่ยนกลับไปเป็นน้ำซึ่งจำลองการควบแน่น เมื่อน้ำเดือด จะทิ้งสิ่งเจือปนที่ละลายเกือบทั้งหมดลงในภาชนะที่กำลังเดือด ดังนั้น Distilled water จึงบริสุทธิ์เทียบเท่ากับน้ำที่ระเหยตามธรรมชาติ ประโยชน์ของการดื่มน้ำกลั่นคือเป็นน้ำบริสุทธิ์ มีแค่เท่านั้น ไม่มีอย่างอื่น เมื่อน้ำถูกทำให้ร้อนถึงจุดเดือดและเปลี่ยนเป็นไอน้ำ สิ่งที่ไม่ต้องการทั้งหมดที่ละลายอยู่ในนั้นจะถูกทิ้ง ไอน้ำจะถูกดักจับและนำไปยังจุดอื่นที่ควบแน่นเพื่อเปลี่ยนเป็น Distilled water สิ่งนี้ไม่นำพาสิ่งเจือปนใด ๆ

เนื่องจากไอน้ำไม่สัมผัสกับสิ่งใดนอกจากท่อที่สะอาดเพื่อนำไอน้ำไปยังภาชนะที่สะอาด เทคโนโลยีพิเศษถูกนำมาใช้ในเครื่องกลั่นเพื่อทำให้ปราศจากไอออนและปราศจากสารปนเปื้อนอินทรีย์ที่ระเหยง่าย Distilled water เครื่องกลั่นน้ำสมัยใหม่โดยทั่วไปมาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งกำจัดแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต โลหะที่เป็นอันตราย สารเคมี ยาฆ่าแมลง และสารกำจัดวัชพืช ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่คุณดื่มคือน้ำธรรมดาและบริสุทธิ์

ผ่านการกลั่นเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนออกไป 

Distilled water คลอรีนผสมลงในน้ำในโรงกรองหลายแห่งเพื่อทำน้ำให้บริสุทธิ์ ในขณะที่คลอรีนทำให้น้ำบริสุทธิ์ คลอรีนจะยังคงละลายอยู่ในนั้น การดื่มน้ำผสมคลอรีนเป็นประจำนั้นสร้างความเสียหายและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพมากมาย น้ำปราศจากคลอรีนเพราะคลอรีนจะตกค้างเมื่อน้ำเดือดเป็นไอน้ำ เมื่อใช้ในปริมาณมาก น้ำกลั่นสามารถใช้เพื่อบรรจุและหลีกเลี่ยงการเกิดโรคที่มากับน้ำได้ ด้วยความผิดปกติของภูมิคุ้มกันและโรคที่เพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องทำให้บ้านของคุณปราศจากเชื้อโรคหรือสารปนเปื้อนโดยเลือกใช้น้ำกลั่นเท่านั้น อุปกรณ์การกลั่นจะขจัดแร่ธาตุหรือที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลต์ อิเล็กโทรไลต์จำเป็นต่อการรักษาสภาวะสมดุลของร่างกายหรือความสมดุลของของเหลว หากคุณออกกำลังกายจนเหงื่อออกและดื่ม Distilled water คุณจะเสี่ยงต่อการเป็นตะคริวที่กล้ามเนื้อและอาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะขาดน้ำ เนื่องจากอุปกรณ์กลั่นมีราคาแพงและยุ่งยาก คนส่วนใหญ่ที่ส่งเสริมประโยชน์ของเครื่องดื่มประเภทนี้จึงแนะนำให้ซื้อแบบบรรจุขวด เมื่อคุณดื่มเครื่องดื่มบรรจุขวดทุกชนิด คุณจะเสี่ยงต่อการบริโภคสารเคมีที่ใช้ทำขวด ปริมาณของสารเคมีที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เครื่องดื่มอยู่ในขวด

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.leecierhuad.co.th/