eec ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างคาบสมุทร

ทุกวันนี้มีความชัดเจนมากว่าความรับผิดชอบและผลประโยชน์ของประเทศแถบบอลข่านตะวันตกนั้นเชื่อมโยงกับการพัฒนาและความร่วมมือทวิภาคี ความร่วมมือเป็นปัญหาที่นำไปใช้ในด้านต่าง ๆซึ่งเป็นลักษณะของการข้ามพรมแดนไปสู่ความเข้าใจทางการเมืองการจัดการกับความเจริญรุ่งเรืองทางสังคมและเศรษฐกิจ ความร่วมมือระดับภูมิภาคเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก

eec ควรเปิดให้มีการร่วมมือกัน

เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาคและความร่วมมือในฐานะปัจจัยสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน ฉันจะทำการวิเคราะห์ผลกระทบของความร่วมมือดังกล่าวในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการบรรลุความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการระบุข้อได้เปรียบในการแข่งขันการเสริมสร้างการรวมตลาดในภูมิภาคและการขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี eec โดยเฉพาะในบทความนี้ฉันจะมุ่งเน้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคีระหว่างแอลเบเนียและเซอร์เบียในกรอบของกระบวนการบูรณาการ

เราให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งมากขึ้นในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคมันเป็นกำลังใจอย่างมากที่ด้านการค้าพลังงานและการขนส่งอยู่ในกลุ่มที่ความร่วมมือระดับภูมิภาคมีความสำคัญมากที่สุดการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญหากภูมิภาค eec คือการสร้างงานที่จำเป็นสำหรับประชาชนของตนความพยายามต่อไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างประชาชนและประเทศในด้านความยุติธรรมและกิจการที่บ้านประเทศต่าง ๆ จำเป็นต้องยกระดับความร่วมมือ eec ในระดับภูมิภาค

eec ที่ขยายออกไปในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้

eec เป็นสิ่งสำคัญโดยไม่คำนึงถึงขั้นตอนการรวมกลุ่มที่แตกต่างกันของประเทศต่างๆและเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับหลักสูตรยุโรปของประเทศแถบบอลข่านตะวันตก เสถียรภาพความมั่งคั่งและความมั่นคงของภูมิภาคเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับอียู สหภาพยุโรปจะส่งเสริมความพยายามทั้งหมดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคต่อไป eec บางทีความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมที่สุดของทั้งหมดตั้งอยู่ในความจริงที่ว่าประเทศแถบบอลข่านตะวันตกส่วนใหญ่อยู่บนเส้นทางสู่การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปสิ่งที่ดูเหมือนจะห่างไกลในปี 1990

มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะไม่พูดถึงความท้าทายที่ร้ายแรงที่รออยู่ข้างหน้าทั้งในแง่ของความมั่นคงทางเศรษฐกิจมหภาคและมากยิ่งขึ้นสำหรับการพัฒนาในระยะยาว eec การมีส่วนร่วมที่สำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการเน้นกระบวนการปฏิรูปที่ไม่สมบูรณ์ในภูมิภาค เราควรกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หากไม่มีการปฏิรูปเพิ่มเติมการเติบโตที่ไม่สดใสในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาจกลายเป็นบรรทัดฐานทำให้การรวมตัวกันของมาตรฐานการดำรงชีวิตไปสู่ระดับยุโรปขั้นสูงและปฏิเสธโอกาสการจ้างงานให้กับคนในภูมิภาค