คอนโดจรัญสนิทวงศ์สำหรับการพัฒนาที่เหมือนกันทางกายภาพ

คอนโดจรัญสนิทวงศ์พระราชบัญญัติอาคารชุดโรดไอแลนด์ พระราชบัญญัติ ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยกฎหมายท้องถิ่นต่ออาคารชุดคอนโดจรัญสนิทวงศ์การแบ่งเขต ส่วนย่อย รหัสอาคาร หรือกฎหมาย คอนโดจรัญสนิทวงศ์คำสั่งหรือข้อบังคับด้านอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ไม่อาจห้ามรูปแบบการเป็นเจ้าของอาคารชุดหรือกำหนดข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับอาคารชุดซึ่งจะไม่กำหนดไว้สำหรับการพัฒนาที่เหมือนกันทางกายภาพภายใต้รูปแบบการเป็นเจ้าของที่แตกต่างกัน หรือควบคุมการสร้าง

การกำกับดูแล หรือการดำรงอยู่ของรูปแบบการเป็นเจ้าของอาคารชุดน่าเสียดาย คอนโดจรัญสนิทวงศ์การเลือกปฏิบัติต่อรูปแบบการเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมเป็นเรื่องปกติในโรดไอแลนด์มีอสังหาริมทรัพย์หลายประเภทที่ได้รับการพัฒนาหรือแปลงเป็นคอนโดจรัญสนิทวงศ์ รูปแบบทั่วไปของการเป็นเจ้าของห้องชุด ได้แก่ ที่อยู่อาศัย สำนักงาน

การป้องกันการสร้างคอนโดมิเนียม ปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจ

ร้านค้าปลีก และหน่วยอุตสาหกรรม โครงการอื่นๆ ที่ไม่ธรรมดานั้นรวมถึงยูนิตสำหรับที่ดินที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมเท่านั้น ที่จอดรถ เอกสารเกี่ยวกับเรือ คอนโดจรัญสนิทวงศ์ส่วนแบ่งเวลาและคาบาน่าริมชายหาด ผู้ประกาศหลายคนประสบกับการเลือกปฏิบัติต่อรูปแบบกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ในอดีต คอนโดจรัญสนิทวงศ์เมืองและเมืองบางแห่งในโรดไอส์แลนด์ได้ปฏิเสธที่จะบันทึกการประกาศคอนโดมิเนียมในขั้นต้น จึงเป็นการป้องกันการสร้างคอนโดมิเนียม คอนโดจรัญสนิทวงศ์ปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดว่าคอนโดมิเนียมเป็นเพียงรูปแบบของความเป็นเจ้าของมากกว่าความ

ปรารถนาที่จะเลือกปฏิบัติ ประวัติกรณีของโรดไอแลนด์แสดงให้เห็นว่าปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าในประเภทคอนโดมิเนียมทั่วไปน้อยกว่า (เช่น ลานจอดรถ โครงการที่ดินที่ได้รับการปรับปรุง คอนโดจรัญสนิทวงศ์และทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย) หลายกรณีของโรดไอแลนด์สนับสนุนสมมติฐานที่ว่าการเลือกปฏิบัติโดยเทศบาลท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องแปลกเมืองเซาท์คิงส์ทาวน์พยายามขัดขวางไม่ให้มีการสร้างคอนโดมิเนียมที่จอดรถคอนโดจรัญสนิทวงศ์ เรื่องถูกดำเนินคดี ในกรณีของ McConnel v. Town of South Kingstown ศาลตัดสินว่าการแปลงที่จอดรถเป็นแต่ละหน่วยไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ

การใช้ซึ่งสามารถควบคุมได้ตามกฎหมายการแบ่งเขตของเมือง

ของเมือง South Kingstown ในฐานะแผนกย่อยในเรื่องเดียวกัน ทางเมืองก็พยายามที่จะขัดขวางไม่ให้มีการจัดตั้งคอนโดมิเนียมเพื่อการค้าปลีก ศาลตัดสินอย่างถูกต้องว่าการแปลงทรัพย์สินค้าปลีกหลายหน่วยที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายไม่ถือเป็นการแบ่งแยกอสังหาริมทรัพย์และไม่ใช่ คอนโดจรัญสนิทวงศ์ คอนโดมิเนียมการใช้ซึ่งสามารถควบคุมได้ตามกฎหมายการแบ่งเขตของเมือง The Town of Westerly พยายามจำกัดการสร้างคอนโดมิเนียม

ริมชายหาด ศาลสูงแห่งโรดไอแลนด์ถือได้ว่าคณะกรรมการการแบ่งเขตทางทิศตะวันตกได้เพิ่มเงื่อนไขอย่างไม่ถูกต้องว่า “รูปแบบของเจ้าของคอนโดมิเนียมคาบาน่าริมชายหาดจะต้องผ่านการเป็นสมาชิกเท่านั้น ไม่ผ่านการเป็นเจ้าของส่วนบุคคลเช่นเดียวกับการเป็นเจ้าของคอนโดคอนโดจรัญสนิทวงศ์ศาลสรุปอย่างถูกต้องว่า “การจำกัดรูปแบบการเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่จอดรถได้นั้นเป็นข้อผิดพลาดของกฎหมายอย่างชัดเจน