การพัฒนาเสาเข็มและการดูแลรักษาที่ดีขึ้น

เสาเข็มการบ่มเป็นกระบวนการในการรักษาระดับเสาเข็มความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมในคอนกรีตเป็นระยะเวลาหนึ่ง การบ่มเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมความชุ่มชื้นของซีเมนต์ในคอนกรีตซึ่งเป็นกระบวนการระยะยาวและต้องใช้น้ำที่เพียงพอและอุณหภูมิที่เหมาะสมเสาเข็มด้วยองค์ประกอบทั้งสองนี้เสาเข็มการให้น้ำจะยังคงดำเนินต่อไป และจะส่งผลให้มีการพัฒนาความแข็งแรงของคอนกรีตอย่างต่อเนื่องเสาเข็ม

คอนกรีตที่ขาดการบ่มในระยะแรกจะแห้งเสาเข็ม

บริการตอกเสาเข็มและไม่ได้รับความแข็งแรงตามที่ออกแบบไว้เสาเข็มมีรายงานจำนวนมากที่สนับสนุนข้อความนี้ และยังมีหลักฐานชัดเจนว่าการบ่มไม่เพียงพอจะให้ความแข็งแรงที่คาดหวังเพียง 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นคอนกรีตที่บ่มเพียงสามวันจะได้รับความแข็งแรงประมาณเสาเข็มในขณะที่คอนกรีตที่บ่มเป็นเวลาเสาเข็มคาดว่าจะได้ความแข็งแรงประมาณเสาเข็มดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องบ่มคอนกรีตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ความแข็งแรงสูงสุดอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงว่าการให้ระยะเวลาการบ่มน้อยกว่านั้นเสาเข็มคุณจะไม่ฆ่าหรือทำลายส่วนที่ไม่ได้รับน้ำของคอนกรีตของคุณ เมื่อคุณเริ่มการรักษาต่อเสาเข็มการเพิ่มความแข็งแรงจะเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้ง

น้ำเป็นองค์ประกอบที่ใช้กันมากที่สุดในการรักษาคอนกรีตเสาเข็มเนื่องจากจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อส่งเสริมการให้น้ำซีเมนต์อย่างไรก็ตามนอกจากอุณหภูมิของน้ำแล้วเสาเข็มยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความแข็งแรงอีกด้วยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มอัตราการให้น้ำในคอนกรีตอุณหภูมิที่ต่ำกว่าเสาเข็มไม่แนะนำสำหรับการให้น้ำและควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยแรกรุ่น เนื่องจากจะทำให้การพัฒนาความแข็งแรงล่าช้าไม่ควรให้อุณหภูมิสูงขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อย เนื่องจากจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ปูนซีเมนต์เองจะผลิตความร้อนเนื่องจากความชุ่มชื้นและหากเพิ่มความร้อนเพิ่มเติมด้วยอุณหภูมิภายนอก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแตกร้าวจากความร้อนในช่วงต้นเนื่องจากการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

เสาเข็มในความเป็นจริงความแข็งแรงของคอนกรีต

เสาเข็มไม่ได้เป็นเพียงคุณสมบัติเดียวที่จำเป็นในการตรวจสอบความมั่นคงหรือความสมบูรณ์ของโครงสร้างเฉพาะใดๆ เสาเข็มอย่างไรก็ตามเสาเข็มมีแนวทางปฏิบัติทั่วโลกในการเลือกหรือระบุคอนกรีตตามความแข็งแรงเสาเข็มดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแน่ใจว่าคอนกรีตที่ระบุสำหรับการก่อสร้างใด ๆ เสาเข็มมีความแข็งแรงขั้นต่ำที่ออกแบบไว้ภายในอายุที่กำหนดโดยปกติความแข็งแรงของคอนกรีตจะถูกกำหนดตามความแข็งแรง 28 วันเสาเข็ม

เสาเข็มเพื่อให้ได้ความแข็งแรงเต็มที่ในเสาเข็มคอนกรีตต้องได้รับการบ่มเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเสาเข็มนอกจากการพัฒนาความแข็งแรงแล้วเสาเข็มการบ่มที่เพียงพอยังช่วยปรับปรุงคุณสมบัติอื่นๆ เสาเข็มของคอนกรีตด้วยเช่นความทนทาน ความแน่นของน้ำเนื่องจากผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นความคงตัวของปริมาตรเสาเข็มและอื่นๆในบทความติดตามผลเกี่ยวกับการบ่มคอนกรีตผมจะกล่าวถึงประเภทของการบ่มที่ปกติใช้ในการบ่มคอนกรีตเพิ่มเติมเสาเข็ม