ไตรโคเดอร์มาเพื่อการผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตของพืช

ไตรโคเดอร์มาปลูกพืชและผักให้ใหญ่ขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นเป้าหมายของชาวไร่และชาวสวนทุกคนคือการปลูกพืชไตรโคเดอร์มาและผักให้ใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น มีผลผลิตมากขึ้น ไม่ว่าพืชผลจะเป็นถั่ว 1,000 เอเคอร์ไตรโคเดอร์มาหรือสวนหลังบ้านที่มีสมุนไพร เครื่องเทศ และมะเขือเทศ พืชที่มีสุขภาพดีคือผลลัพธ์ที่ต้องการ สุขภาพของพืชทุกชนิดเริ่มที่ระบบรากการดูดซึมสารอาหารโดยพืชระบบรากมีหน้าที่สำคัญหลายประการ แต่สำหรับจุดประสงค์ของเรา การดูดซึม

สารอาหารเป็นหัวข้อที่เราจะพูดถึง สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ไตรโคเดอร์มาไรโซสเฟียร์ โดยทั่วไปเหง้าถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ของดินรอบ ๆ ไตรโคเดอร์มารากที่ได้รับอิทธิพลจากการหลั่งของรากและจุลินทรีย์ที่มีอยู่จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในโซนรากจุลินทรีย์เหล่านี้อยู่ในไรโซสเฟียร์หรือบริเวณราก ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาของราก

การส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชการผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโต

และในท้ายที่สุดการเจริญเติบโตของพืชพืชและจุลินทรีย์สร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกัน พืชหลั่งสารประกอบจำนวนมากเข้าไปในเหง้า ไตรโคเดอร์มาสารคัดหลั่งเหล่านี้ดึงดูดจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มา เช่น ไมโคไรซา ไตรโคเดอร์มา และแบคทีเรีย ในทางกลับกัน จุลินทรีย์เหล่านี้จะหลั่งปัจจัยการเจริญเติบโตและฮอร์โมนที่ช่วยให้พืชเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ประโยชน์ไตรโคเดอร์มาบางประการจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์มีดังนี้การส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชการผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตของพืชรวมทั้งออกซินการตรึงไนโตรเจนการเจริญเติบโตของราก

ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณสารอาหารรวมถึงการละลายฟอสฟอรัสเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยพื้นบ้านไตรโคเดอร์มา เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมประโยชน์แต่ละอย่างเหล่านี้ไตรโคเดอร์มาอาจเป็นหัวข้อสำหรับตัวมันเอง แต่สำหรับวันนี้ ขอสังเกตว่าจุลินทรีย์ให้ประโยชน์มากมายกับพืชแก่พืชสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการปลูกพืชให้ใหญ่ขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นก็คือ การทำให้แน่ใจว่าดินมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในปริมาณที่เพียงพอ

เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ในบริเวณรากปุ๋ยชีวภาพ

อันที่จริงการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายร้อยชิ้นแสดงให้เห็นว่าไตรโคเดอร์มาการใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ช่วยให้พืชและพืชผลมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นปุ๋ยชีวภาพเกษตรกรและชาวสวนสามารถใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ได้อย่างไรพวกเขาสามารถใช้ปุ๋ยชีวภาพได้ ไตรโคเดอร์มาผงอย่างง่าย ๆ ปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิต การใช้ปุ๋ยชีวภาพซึ่งบางครั้งเรียกว่าโปรไบโอติกในดินหรือการปรับปรุงดิน

ไตรโคเดอร์มาจะเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ในบริเวณรากปุ๋ยชีวภาพสามารถนำไปใช้กับพืชผลได้หลายวิธี พวกเขาสามารถนำไปใช้เป็นการรักษาเมล็ดเป็นเปียกโชกรากหรือเป็นโปรแกรมทางใบไตรโคเดอร์มา สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าปุ๋ยชีวภาพไปถึงโซนรากอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์มีประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรและชาวสวน สิ่งสำคัญในการปลูกพืชให้ใหญ่ขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นคือการใช้ปุ๋ยชีวภาพ